Πρόγραμμα Προπονήσεων

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
7:00am
Fitness Training
7:00am - 8:00am
Running
7:00am - 8:00am
Fitness Training
7:00am - 8:00am
Running
7:00am - 8:00am
Fitness Training
7:00am - 8:00am
8:00am
Running
8:00am - 9:30am
10:00am
Fitness Training
10:00am - 11:00am
Personal Training
10:00am - 11:00am
Fitness Training
10:00am - 11:00am
Personal Training
10:00am - 11:00am
Fitness Training
10:00am - 11:00am
Fitness Training
10:00am - 11:00am
11:00am
Boxing
11:00am - 12:15am
Personal Training
11:00am - 12:15am
Boxing
11:00am - 12:15am
Personal Training
11:00am - 12:15am
Boxing
11:00am - 12:15am
Boxing
11:00am - 12:15am
5:00pm
Fitness Training
5:00pm - 6:00pm
Fitness Training
5:00pm - 6:00pm
6:00pm
Ακαδημίες BOXING (+6)
6:00pm - 7:00pm
Ακαδημίες BOXING (+6)
6:00pm - 7:00pm
Ακαδημίες BOXING (+6)
6:00pm - 7:00pm
7:00pm
Fitness Training
7:00pm - 8:15pm
Boxing
7:00pm - 8:15pm
Fitness Training
7:00pm - 8:15pm
Boxing
7:00pm - 8:15pm
Fitness Training
7:00pm - 8:00pm
8:15pm
Boxing
8:15pm - 9:45pm
Boxing
8:15pm - 9:45pm
Boxing
8:15pm - 9:45pm
Boxing
8:15pm - 9:45pm
Boxing
8:15pm - 9:45pm
X